เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙ เชื่อมถนนลาดยางเดิมหน้าโรงเรียนโป่งพระบาท หมู่ที่ ๖

เมื่อ 18 กันยายน 2566 เวลา 12:13:07 น. เปิดอ่าน 57 ครั้ง กองคลัง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙ เชื่อมถนนลาดยางเดิมหน้าโรงเรียนโป่งพระบาท หมู่ที่ ๖

ราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๔๕๗,๙๙๗.๖๙ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น