เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๑ (ห้วยไม้เฮี้ย) หมู่ที่ ๑๔ บ้านเหล่าพัฒนา

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:08:17 น. เปิดอ่าน 53 ครั้ง กองคลัง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๑  (ห้วยไม้เฮี้ย) หมู่ที่ ๑๔ บ้านเหล่าพัฒนา  กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๒๔๑,๘๗๘.๖๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น