เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8

เมื่อ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 10:13:43 น. เปิดอ่าน 47 ครั้ง กองคลัง

โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8 กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน 192,576.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น