เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล.ข้ามน้ำงามเชื่อมหมู่ ๕ บ้านป่าไร่ และหมู่ ๘ บ้านป่าอ้อ

เมื่อ 18 มกราคม 2567 เวลา 11:51:33 น. เปิดอ่าน 40 ครั้ง กองคลัง

โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล.ข้ามน้ำงามเชื่อมหมู่ ๕ บ้านป่าไร่ และหมู่ ๘ บ้านป่าอ้อ

ราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๒๘๙,๑๙๘.๙๓ บาท(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น