เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำหลังอาคารอเนกประสงค์วัดป่าอ้อ หมู่ที่ ๘

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:46:22 น. เปิดอ่าน 44 ครั้ง กองคลัง

โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำหลังอาคารอเนกประสงค์วัดป่าอ้อ  หมู่ที่ ๘

ราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๓.๕๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสามบาทห้าสิบสตางค์)

งบประมาณในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๓๗๖,๗๘๐.๑๔ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสิบสี่สตางค์)

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น