เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและขยายผิวจราจร ซอย ๖ (ร้านลาบไก่ยามแลง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันติ

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:28:12 น. เปิดอ่าน 23 ครั้ง กองคลัง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและขยายผิวจราจร ซอย ๖ (ร้านลาบไก่ยามแลง)  หมู่ที่ ๔ บ้านสันติ

ราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๒๖๑,๘๑๙.๔๙ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น