เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ร้องเรียนร้องทุกข์

สถานะ :
เสร็จสิ้น
ข้อมูลผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
กองสาธารณสุขตรวขสอบหอพักกมลรัตน์แล้วพบว่า 1.หอพักหญิงกมลรัตน์ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายมีใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการหอพักฯ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีนางเนตรนารี แสงบุญ เป็นผู้ถือใบอนุญาตโดยหอพักดังกล่าวเป็นอาคาร ๒ ชั้นชั้นละ ๗ ห้อง ๑๔ ห้องซึ่งแต่ละการติดถังดับเพลิงไว้ชั้นละ ๑ ถังอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 2.ห้องเช่า (๒ ห้อง) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันกับหอพักหญิงกมลรัตน์เป็นอาคารชั้นเดียวติดต่อกันจำนวน ๒ คูหามีลักษณะพื้นที่ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนมีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแยกกันในแต่ละหลังและไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้รวมกันดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ต้องขอรับใบอนุญาตกับทางเทศบาลฯ 3.เรื่องการจัดการขยะ นางเนตรนารีฯ แจ้งว่าให้ผู้ที่พักอยู่ในหอนำขยะใส่ถุงไปทิ้งถังขยะที่วางอยู่ด้านนอกถัดออกจากหอไปตั้งจุดทิ้งถังขยะอยู่บริเวณหน้าหอพัก แต่เนื่องจากมีรถยนต์ที่เป็นลูกค้าของร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามมาจอดทางร้านจึงขอร้องให้ตนย้ายไปวางอีกจุดหนึ่ง ส่วนค่าขยะนางเนตรนารีฯ แจ้งว่าได้ชำระเรียบร้อยแล้ว แต่จากการตรวจสอบพบว่าได้ชำระเฉพาะในส่วนของบ้านพักอาศัยจึงแนะนำให้มาชำระค่าขยะเพิ่มซึ่ง นางเนตรนารี ได้เข้ามาชำระเพิ่มเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น