เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองช่าง

เอกสารดาวน์โหลด/คู่มือ/แผ่นพับ

- แบบฟอร์ม/คำขอ

- เอกสารประกอบการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร- เอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร(รื้อถอน)- หนังสือตกลง ทำผนัง ฐานราก ร่วมกัน- ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒- แบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป- แบบคำขออนุญาตก่อสร้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือปลูกต้นไม้ยืนต้น (สนามบิน)- บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร- คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร- คำขอรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร- คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร- แบบฟอร์ม รับรองสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566- แบบฟอร์ม คำขออนุญาตก่อสร้างอคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น