เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองการศึกษา

ลานกีฬา สนามกีฬา

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านขัวแคร่

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านป่าซาง

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านดู่

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านสันติ

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านป่าไร่

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโป่งประบาท

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านป่าอ้อ

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านป่าแฝก

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านปางลาว

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านต้นลุง

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านป่าสักไก่

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านหัวฝาย

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านเหล่าพัฒนา

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านป่ากุ๊ก

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 16 บ้านสันปอแตง

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 17 บ้านขัวแคร่

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 18 บ้านโป่งพระบาท

- สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 19 บ้านหนองปึ๋ง-สันป่าสัก

- กลุ่มวู้ดบอลตำบลบ้านดู่

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น