เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 23:41:53 น. | อ่าน 88 ครั้ง

วันนี้ ( 26 กรกฎาคม 2566 ) เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2566

เมื่อ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:18:44 น. | อ่าน 93 ครั้ง

25 ก.ค.66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 18:50:13 น. | อ่าน 73 ครั้ง

24 ก.ค. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บ้านป่าอ้อ

เมื่อ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:15:37 น. | อ่าน 84 ครั้ง

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2566)เทศบาลตำบลบ้านดู่ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงบำบัดเพื่อรักษาสุขภาพ

เมื่อ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:16:29 น. | อ่าน 74 ครั้ง

พ่นสารกำจัดยุง ULV เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในวัด วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2566

เมื่อ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:52:52 น. | อ่าน 74 ครั้ง

22 ก.ค. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารโรงอาหารหิรัญญิการ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

เมื่อ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:44:33 น. | อ่าน 57 ครั้ง

วันนี้ 21 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:12:54 น. | อ่าน 57 ครั้ง

วันนี้ 20 กรกฎาคม 2566 ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีพ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 3 เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:11:26 น. | อ่าน 57 ครั้ง

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสการทำยาดมและการทำไข่เค็ม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ประจำปี 2566

เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:59:32 น. | อ่าน 7 ครั้ง

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2566 นางสาวนิรชา เรือนคำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:23:21 น. | อ่าน 54 ครั้ง

18 ก.ค. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงใชชุมชน ปี 2566

เมื่อ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:40:49 น. | อ่าน 62 ครั้ง

18 ก.ค. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:00:21 น. | อ่าน 61 ครั้ง

17 ก.ค. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มประชาชน บ้านสันติ หมู่ที่4 ประจำปี 2566

เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:58:12 น. | อ่าน 53 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดุ่ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตำบลนางแล ที่อนุเคราะห์มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้เข้ารับการประเมินฯ และคณะทำงานในครั้งนี้ด้วย เทศบาลตำบลบ้

เมื่อ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:51:08 น. | อ่าน 60 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น