เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

วันนี้ 20 มิถุนายน 2566 นายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยดนตรีพื้นเมือง

เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14:52:37 น. | อ่าน 53 ครั้ง

19 มิ.ย. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมการดูแลห่วงใยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 1 บ้านขัวแคร่

เมื่อ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 11:49:29 น. | อ่าน 69 ครั้ง

19 มิ.ย. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เปิดโครงการ การทำยาหม่องสมุนไพรหญ้าเอ็นยืด บ้านสันต้นก๊อ หมู่ 16

เมื่อ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 11:38:11 น. | อ่าน 62 ครั้ง

17 มิ.ย. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 12:54:17 น. | อ่าน 71 ครั้ง

16 มิ.ย. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 20:50:40 น. | อ่าน 60 ครั้ง

16 มิ.ย. 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการดูแลจัดระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (LTC) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 20:46:30 น. | อ่าน 68 ครั้ง

วันนี้ 15 มิถุนายน 2566 นายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเเปิดโครงการเฝ้าระวังและพัฒนาน้ำอุปโภค น้ำบริโภค เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14:19:48 น. | อ่าน 69 ครั้ง

วันนี้ 14 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประชุมจัดทำแผนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ 

เมื่อ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13:49:13 น. | อ่าน 59 ครั้ง

10 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ นำกลุ่มพัฒนาสตรี เข้าศึกษาดูงานชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 15:48:22 น. | อ่าน 1551 ครั้ง

9 มิ.ย. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ นำกลุ่มพัฒนาสตรี เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 17:32:19 น. | อ่าน 64 ครั้ง

วันนี้ 6 มิถุนายน 2566 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 3/2566 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อ 06 มิถุนายน 2566 เวลา 13:22:19 น. | อ่าน 64 ครั้ง

6 มิ.ย. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566"

เมื่อ 06 มิถุนายน 2566 เวลา 11:19:00 น. | อ่าน 86 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2566

เมื่อ 05 มิถุนายน 2566 เวลา 13:02:11 น. | อ่าน 85 ครั้ง

วันนี้ (4 มิถุนายน 2566) เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 04 มิถุนายน 2566 เวลา 21:37:20 น. | อ่าน 62 ครั้ง

วันนี้ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 03 มิถุนายน 2566 เวลา 15:22:08 น. | อ่าน 73 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น