เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

11 เม.ย. 67 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดสงกรานต์ พ.ศ. 2567

เมื่อ 11 เมษายน 2567 เวลา 15:58:11 น. เปิดอ่าน 33 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่
11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่ นำโดยนายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดำเนินการเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือ บริการและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
 
และเมื่อเวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และฝ่ายปกครองตำบลบ้านดู่ ได้ให้การต้อนรับ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเมืองเชียงราย และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:08:35 น. | อ่าน 8 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เข้ารับมอบโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพประเภทหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินพื้นฐานประจำปีงบประม

เมื่อ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:21:03 น. | อ่าน 9 ครั้ง

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ อบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยสเปรย์ใล่ยุงด้วยสมุนไพรตะไคร้หอม

เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:46:18 น. | อ่าน 12 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น