เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลบ้านดู่ดำเนินการ จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในหัวข้อเรื่อง การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม canva

เมื่อ 09 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:50:44 น. เปิดอ่าน 29 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลบ้านดู่ นำโดยนายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในหัวข้อเรื่อง การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม canva ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการให้ความรู้และฝึกอบรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

วันนี้ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่เข้าร่วมประชุมสัญจรกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่

เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 18:58:28 น. | อ่าน 4 ครั้ง

วันนี้ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 16:24:47 น. | อ่าน 3 ครั้ง

วันนี้ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายตามโครงการจังหวัดสะอาด 3Rs และตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 15:48:59 น. | อ่าน 10 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น