เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒)
เมื่อ 03 มกราคม 2567 เวลา 10:41:03 น. | อ่าน 135 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 16:25:30 น. | อ่าน 104 ครั้ง
คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10)
เมื่อ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00:54 น. | อ่าน 138 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 15:41:24 น. | อ่าน 161 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) ประจำปีพ.ศ 2566
เมื่อ 05 เมษายน 2566 เวลา 10:33:12 น. | อ่าน 143 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี การยื่นแบบแสดงรายการและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
เมื่อ 16 มกราคม 2566 เวลา 15:43:26 น. | อ่าน 187 ครั้ง
บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดเชียงราย 2566-2569
เมื่อ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13:14:49 น. | อ่าน 225 ครั้ง
บัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด ปี 2566
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:28:27 น. | อ่าน 144 ครั้ง
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:25:40 น. | อ่าน 152 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อ 08 กันยายน 2565 เวลา 15:32:21 น. | อ่าน 409 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 และ กำหนดการออกบริการเก็บภาษีนอกสถานที่
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:06:40 น. | อ่าน 227 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:10:02 น. | อ่าน 322 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:56:43 น. | อ่าน 375 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:42:03 น. | อ่าน 357 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการออกบริการตามโครงการจัดเก็บค่าบริการเก็บค่าขยะ พ.ศ. 2565
เมื่อ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13:53:56 น. | อ่าน 359 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อ 01 ตุลาคม 2564 เวลา 15:16:36 น. | อ่าน 377 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อ 20 กันยายน 2564 เวลา 13:51:08 น. | อ่าน 366 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด(ภ.ด.ส.2) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:53:42 น. | อ่าน 721 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:49:36 น. | อ่าน 468 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:44:26 น. | อ่าน 1007 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564
เมื่อ 29 มกราคม 2564 เวลา 15:00:11 น. | อ่าน 915 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:02:48 น. | อ่าน 498 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการอารคารชุดและห้องชุด ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.4)
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:06:40 น. | อ่าน 379 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3)
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:05:44 น. | อ่าน 406 ครั้ง
ขอให้ตรวจสอบรายการอาคารชุดและห้องชุด
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:04:38 น. | อ่าน 333 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ
เมื่อ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09:42:03 น. | อ่าน 1064 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09:43:20 น. | อ่าน 373 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:44:00 น. | อ่าน 346 ครั้ง
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:45:21 น. | อ่าน 370 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น