เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ผู้ชนะเสนอราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:58:12 น. เปิดอ่าน 122 ครั้ง กองคลัง

ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อ ลงวันที่ ๕กันยายน ๒๕๖๕ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 

               เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,000 ลิตร

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖       

 

  

                                             นางพีระพรรณ  ศิริกุล

                                               (นาง พีระพรรณ ศิริกุล)

                                                 รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

                                                นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อยานพาหนะและขนส่งรถน้ําอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย กองคลัง
เมื่อ 04/03/2567 | อ่าน 55 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากําจัดขยะ ประจําปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

โดย กองคลัง
เมื่อ 12/01/2567 | อ่าน 88 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย กองคลัง
เมื่อ 04/01/2567 | อ่าน 80 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

โดย กองคลัง
เมื่อ 15/12/2566 | อ่าน 82 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย กองคลัง
เมื่อ 16/11/2566 | อ่าน 96 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น