เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:41:03 น. เปิดอ่าน 97 ครั้ง กองคลัง

ตามประกาศ เรื่อง เทศบาลตําบลบ้านดู่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ลงวันที่ นั้น๑๗/๒๕๖๗ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จํานวน ๑ คัน
ราคา ได้แก่ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น บริษัท เมธิชัยไมตรี จํากัด ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
( ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บาท สองล้านสามแสนบาทถ้วน
ทั้งปวง ซึ่งต่ํากว่าเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔.๑๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖พีระพรรณ ศิริกุล
(นางพีระพรรณ ศิริกุล)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านดู่

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อยานพาหนะและขนส่งรถน้ําอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย กองคลัง
เมื่อ 04/03/2567 | อ่าน 55 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากําจัดขยะ ประจําปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

โดย กองคลัง
เมื่อ 12/01/2567 | อ่าน 89 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย กองคลัง
เมื่อ 04/01/2567 | อ่าน 80 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

โดย กองคลัง
เมื่อ 15/12/2566 | อ่าน 82 ครั้ง

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โดย กองคลัง
เมื่อ 15/11/2566 | อ่าน 122 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น