เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนภายใต้ Participation Programme สำหรับปี ค.ศ. 2024-2025

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:59:00 น. เปิดอ่าน 48 ครั้ง สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์โครงการขอรับสนับสนุนภายใต้ Participation Programme สำหรับปี ค.ศ. 2024-2025 ดำเนินงานภายใต้กรอบยูเนสโกและเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dsiripak@gmail.com ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประกาศเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. และ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง การจัดการสิ่

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 18/04/2567 | อ่าน 17 ครั้ง

การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 11/04/2567 | อ่าน 19 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 09/04/2567 | อ่าน 20 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ คู่มือขั้นตอนการ ขอรับบริการ ผ่าน ระบบ E-Service

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 04/04/2567 | อ่าน 45 ครั้ง

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 03/04/2567 | อ่าน 52 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น