เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) เรื่องห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:16:00 น. เปิดอ่าน 33 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) เรื่องห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 23/04/2567 | อ่าน 12 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. และ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง การจัดการสิ่

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 18/04/2567 | อ่าน 27 ครั้ง

การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 11/04/2567 | อ่าน 23 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 09/04/2567 | อ่าน 25 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ คู่มือขั้นตอนการ ขอรับบริการ ผ่าน ระบบ E-Service

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 04/04/2567 | อ่าน 59 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น