เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:03:04 น. เปิดอ่าน 96 ครั้ง สำนักปลัดเทศบาล

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย  ให้แก่บุคลากรและผู้สนใจ ได้มีความรู้ เกิดความรัก ความสามัคคี และได้ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2567

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23/02/2567 | อ่าน 8 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ...และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 22/02/2567 | อ่าน 47 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 15/02/2567 | อ่าน 17 ครั้ง

ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) เรื่องห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 14/02/2567 | อ่าน 13 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดห้วงห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด"76 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 14/02/2567 | อ่าน 18 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น