เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย

เมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15:03:54 น. เปิดอ่าน 83 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

หากมีพรรคการเมืองหรือประชาชนจะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งให้จัดทำเป็นหนังสือเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ ๕๒๘ หมู่ 5 (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หรือ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๖๒ - ๔ ต่อ ๔ หรือ ทาง E-mail : chiangrai@ect.go.th (กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ตั้งแต่วันที่4 มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 01/03/2567 | อ่าน 110 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1/2) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 01/03/2567 | อ่าน 5 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการและแนวการเฝ้าระวัง การป้องกันและการบริารจัดการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 29/02/2567 | อ่าน 8 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 27/02/2567 | อ่าน 20 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2567

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23/02/2567 | อ่าน 21 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น