เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการร่วมประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14:20:55 น. เปิดอ่าน 108 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลบ้านดู่

โดยสามารถสแกน QR Code ในภาพ หรือคลิกลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/fit2yn

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 11/04/2567 | อ่าน 7 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 09/04/2567 | อ่าน 14 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ คู่มือขั้นตอนการ ขอรับบริการ ผ่าน ระบบ E-Service

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 04/04/2567 | อ่าน 36 ครั้ง

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 03/04/2567 | อ่าน 42 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 02/04/2567 | อ่าน 200 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 6 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น