เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

เมื่อ 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:26:32 น. เปิดอ่าน 95 ครั้ง กองสาธารณสุขฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 27/05/2567 | อ่าน 19 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดย เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 20/05/2567 | อ่าน 20 ครั้ง

ขอความร่วมมือเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 17/05/2567 | อ่าน 25 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าธงฟ้าเป็นจุดบริการไปรษณีย์ (Drop Off)

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 14/05/2567 | อ่าน 24 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกใหม่และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 08/05/2567 | อ่าน 35 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น