เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

15 ก.ย. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 13:17:28 น. | อ่าน 56 ครั้ง

วันนี้ 12 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

เมื่อ 12 กันยายน 2566 เวลา 21:35:28 น. | อ่าน 93 ครั้ง

8 ก.ย. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินโครงการปลูกป่าฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพป่า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ หมู่ที่ 6

เมื่อ 09 กันยายน 2566 เวลา 11:22:41 น. | อ่าน 73 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 08 กันยายน 2566 เวลา 15:09:33 น. | อ่าน 179 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วย นางนิชาพรรณ สมณะ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาต

เมื่อ 07 กันยายน 2566 เวลา 15:48:13 น. | อ่าน 57 ครั้ง

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 06 กันยายน 2566 เวลา 15:44:15 น. | อ่าน 59 ครั้ง

2 ก.ย. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อ 02 กันยายน 2566 เวลา 16:12:59 น. | อ่าน 55 ครั้ง

31 ส.ค. 66 รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน บ้านปางลาว

เมื่อ 01 กันยายน 2566 เวลา 09:37:32 น. | อ่าน 56 ครั้ง

วันนี้ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 14:27:27 น. | อ่าน 160 ครั้ง

วันนี้ 28 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี จำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 16:09:17 น. | อ่าน 105 ครั้ง

27 ส.ค. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2566 (การแข่งขันฟุตบอลชาย ประเภททีม รุ่นประชาชนตำบลบ้านดู่)

เมื่อ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 14:17:01 น. | อ่าน 97 ครั้ง

25 ส.ค. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณรอบสำนักงาน

เมื่อ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09:36:05 น. | อ่าน 78 ครั้ง

วันนี้ ( 24 สิงหาคม 2566 ) เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 21:43:20 น. | อ่าน 52 ครั้ง

วันนี้ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเสริมสร้างการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14:28:42 น. | อ่าน 72 ครั้ง

22 ส.ค. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร กลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่

เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 21:28:08 น. | อ่าน 55 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น