เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

12 ต.ค. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมพิธีบำเพญกุศลสัตตมวรรษ วันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี (วันนวมินทรมหาราช) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 12:17:20 น. | อ่าน 88 ครั้ง

วันนี้ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะ

เมื่อ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 15:37:28 น. | อ่าน 77 ครั้ง

วันนี้ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 4/2566

เมื่อ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13:17:47 น. | อ่าน 57 ครั้ง

วันนี้ 6 ตุลาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ในการจัดทำและพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อ 06 ตุลาคม 2566 เวลา 14:28:08 น. | อ่าน 64 ครั้ง

วันนี้ 3 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลโอนย้าย นางสาวนิราภร สายบัว ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ พร้อมคณะเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง

เมื่อ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 16:20:41 น. | อ่าน 113 ครั้ง

วันนี้ 2 ตุลาคม 2566 นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการเปิดพิธีปฐมนิเทศ พนักงานจ้าง(กรณีจ้างใหม่) สังกัดเทศบาลตำบลดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02 ตุลาคม 2566 เวลา 16:11:33 น. | อ่าน 82 ครั้ง

วันนี้ 27 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดู่ ได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อ 27 กันยายน 2566 เวลา 15:54:03 น. | อ่าน 57 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ นำโดย นายเสถียร เขื่อนเพชร ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

เมื่อ 27 กันยายน 2566 เวลา 14:58:54 น. | อ่าน 61 ครั้ง

25 ก.ย. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมพิธีแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าแฝก หมู่ 9

เมื่อ 26 กันยายน 2566 เวลา 07:04:12 น. | อ่าน 68 ครั้ง

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be num ber one ปี 2566

เมื่อ 25 กันยายน 2566 เวลา 14:08:47 น. | อ่าน 4 ครั้ง

มอบใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ประจำปี 2566

เมื่อ 22 กันยายน 2566 เวลา 15:07:19 น. | อ่าน 7 ครั้ง

21 ก.ย. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อ 21 กันยายน 2566 เวลา 16:00:48 น. | อ่าน 68 ครั้ง

20 ก.ย. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อ 21 กันยายน 2566 เวลา 09:22:09 น. | อ่าน 45 ครั้ง

19 กันยายน 2566 นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 19 กันยายน 2566 เวลา 15:25:17 น. | อ่าน 67 ครั้ง

วันนี้ 19 กันยายน 2566 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ และผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมอบรมบรรยายเรื่องการประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535)

เมื่อ 19 กันยายน 2566 เวลา 14:08:26 น. | อ่าน 92 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น