เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

10 ก.ค. 66 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการลงพื้นที่มอบทรายอะเบท แก่ อสม. ตำบลบ้านดู่

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:47:06 น. | อ่าน 39 ครั้ง

10 ก.ค. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง ปีงบประมาณ 2566 บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 1

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:44:34 น. | อ่าน 35 ครั้ง

7-9 ก.ค. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566

เมื่อ 09 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:46:27 น. | อ่าน 45 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านดู่ หมู่ที่ 3 และบ้านปางลาว หมู่ที่ 10

เมื่อ 07 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:04:03 น. | อ่าน 32 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2566 ประชุมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และหารือเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการต่างๆ สรุปรายรับ รายจ่าย แผนงาน แผนพัฒนาเทศบาลฯ

เมื่อ 07 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:27:44 น. | อ่าน 32 ครั้ง

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลดู่ดำเนินการจัดโครงการ ประชุมโครงการอบรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อ 07 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:57:25 น. | อ่าน 45 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 1 และบ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19

เมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:58:36 น. | อ่าน 37 ครั้ง

วันนี้ 3 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ต้อนรับ นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย ประชุมประจำเดือนของอำเภอเมืองเชียงราย เดือนกรกฎาคม 2566

เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 19:47:00 น. | อ่าน 57 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ 17

เมื่อ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 15:33:38 น. | อ่าน 40 ครั้ง

29 มิ.ย. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการ สุขภาพดีด้วยการเดิน - วิ่ง บ้านดู่ หมู่3

เมื่อ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10:21:57 น. | อ่าน 47 ครั้ง

29 มิ.ย. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการ วัยเรียน วัยใส รู้วินัยจราจร โรงเรียนบ้านขัวแคร่

เมื่อ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10:19:27 น. | อ่าน 44 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านต้นลุง หมู่ที่ 11

เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 15:13:19 น. | อ่าน 43 ครั้ง

29 มิ.ย. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 15

เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14:54:09 น. | อ่าน 44 ครั้ง

29 มิ.ย. 2566 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19

เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13:45:51 น. | อ่าน 44 ครั้ง

วันนี้ 28 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) เขต 2

เมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 15:17:37 น. | อ่าน 43 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น