เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

วันนี้ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวนิรชา เรือนคำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมทำปลาแดดเดียว โดยกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่14

เมื่อ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14:11:11 น. | อ่าน 24 ครั้ง

วันนี้ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวันสตรีสากล ตำบลบ้านดู่ ณ วัดป่าแฝกหนองป่ายาง

เมื่อ 27 มีนาคม 2567 เวลา 12:41:55 น. | อ่าน 44 ครั้ง

25 มี.ค. 67 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองขัวแคร่

เมื่อ 25 มีนาคม 2567 เวลา 14:54:49 น. | อ่าน 32 ครั้ง

22 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านดู่ นำโดยนายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, พนักงานเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดโครงการวัน อปพร. ประจำปี 2567

เมื่อ 22 มีนาคม 2567 เวลา 16:46:39 น. | อ่าน 38 ครั้ง

21 มี.ค. 67 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2567

เมื่อ 22 มีนาคม 2567 เวลา 00:34:38 น. | อ่าน 43 ครั้ง

วันนี้ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านดู่จัดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 20 มีนาคม 2567 เวลา 16:30:22 น. | อ่าน 41 ครั้ง

วันนี้ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการทำน้ำพริกตาแดง และหมูกรอบ

เมื่อ 19 มีนาคม 2567 เวลา 14:58:39 น. | อ่าน 40 ครั้ง

วันนี้ 18 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการจัดประชุมโครงการวันอปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

เมื่อ 18 มีนาคม 2567 เวลา 16:36:58 น. | อ่าน 45 ครั้ง

18 มี.ค. 67 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

เมื่อ 18 มีนาคม 2567 เวลา 12:19:43 น. | อ่าน 38 ครั้ง

วันนี้ 16 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองขัวแคร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13:11:06 น. | อ่าน 75 ครั้ง

วันนี้ 15 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านดู่ดำเนินการจัดอบรมโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 15 มีนาคม 2567 เวลา 16:31:19 น. | อ่าน 61 ครั้ง

13 มี.ค. 67 เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเต

เมื่อ 13 มีนาคม 2567 เวลา 18:54:51 น. | อ่าน 49 ครั้ง

วันนี้ 12 มีนาคม 2567 นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ รับมอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม อาหารแห้ง จากหน่วยอบรมประชาชนตำบลบ้านดู่ เเละคณะสงฆ์ตำบลบ้านดู่ เพื่อมอบให้กับอาสาสมัครดับไฟป่าตำบลบ้านดู่

เมื่อ 12 มีนาคม 2567 เวลา 15:29:00 น. | อ่าน 36 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อ 04 มีนาคม 2567 เวลา 11:22:30 น. | อ่าน 51 ครั้ง

27 ก.พ. 67 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดหูหนู โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านปางลาว หมู่10

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:57:26 น. | อ่าน 43 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น