เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

8 ก.พ. 67 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "สูงวัยเมืองเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 2"

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:21:20 น. | อ่าน 36 ครั้ง

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎ์ธานีเข้าศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพของประชาชน

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:18:31 น. | อ่าน 33 ครั้ง

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ... และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูล

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:48:55 น. | อ่าน 24 ครั้ง

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2567. เทศบาลตำบลบ้านดู่ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงรายในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:06:10 น. | อ่าน 19 ครั้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่ต้อนรับ พนักงานเทศบาลโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม นายจิรมิตร พวกเมืองพล พร้อมคณะ

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:24:15 น. | อ่าน 52 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้พิการตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:47:37 น. | อ่าน 197 ครั้ง

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลโรคสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:39:04 น. | อ่าน 147 ครั้ง

วันนี้ 31 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาในกระชัง และการทำปุ๋ยหมักผสมถ่านไบโอชาร์ ตามโครงการ"พัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ"

เมื่อ 31 มกราคม 2567 เวลา 16:21:54 น. | อ่าน 37 ครั้ง

วันนี้ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เมื่อ 23 มกราคม 2567 เวลา 14:22:30 น. | อ่าน 54 ครั้ง

วันนี้ (18 มกราคม 2567) เวลา 08.30 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ "บ้านดู่เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อ 18 มกราคม 2567 เวลา 15:38:49 น. | อ่าน 67 ครั้ง

วันนี้ (18 มกราคม 2567) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมคลีนิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่

เมื่อ 18 มกราคม 2567 เวลา 14:29:48 น. | อ่าน 52 ครั้ง

วันนี้ 17 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านดู่เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

เมื่อ 17 มกราคม 2567 เวลา 16:09:14 น. | อ่าน 38 ครั้ง

วันนี้ (15 มกราคม 2567) เทศบาลตำบลบ้านดู่และคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อติดตามโครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่

เมื่อ 15 มกราคม 2567 เวลา 19:16:26 น. | อ่าน 51 ครั้ง

วันนี้ (13 มกราคม 2567)เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อ 13 มกราคม 2567 เวลา 16:31:20 น. | อ่าน 95 ครั้ง

วันนี้ 12 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อ 12 มกราคม 2567 เวลา 19:10:59 น. | อ่าน 67 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น