เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

วันนี้ 12 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อ 12 มกราคม 2567 เวลา 19:10:59 น. | อ่าน 50 ครั้ง

วันนี้ 9 มกราคม 2567 โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่และปลูกต้นไม้ประจำโรงเรียนโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านดู่และคณะครูอาจารย์โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เมื่อ 09 มกราคม 2567 เวลา 13:28:48 น. | อ่าน 51 ครั้ง

8 ม.ค. 67 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เมื่อ 08 มกราคม 2567 เวลา 10:53:13 น. | อ่าน 32 ครั้ง

วันนี้ 28 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10:53:30 น. | อ่าน 32 ครั้ง

วันนี้ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านดู่จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 14:47:52 น. | อ่าน 27 ครั้ง

วันนี้ 19 ธันวาคม 2566 โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของและที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 15:02:31 น. | อ่าน 44 ครั้ง

วันนี้ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้จัดประชุม การทำบันทึกข้อตกลงกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี

เมื่อ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 15:48:11 น. | อ่าน 37 ครั้ง

วันนี้ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 15:17:29 น. | อ่าน 44 ครั้ง

วันนี้ 12 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดการประชุมพิจารณาการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่

เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 16:22:21 น. | อ่าน 46 ครั้ง

วันนี้ 08 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านดู่จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับตำบลบ้านดู่

เมื่อ 08 ธันวาคม 2566 เวลา 13:45:37 น. | อ่าน 38 ครั้ง

วันนี้ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดการประชุม การบันทึกข้อตกลงกลุ่มผู้สูงอายุ

เมื่อ 04 ธันวาคม 2566 เวลา 15:28:26 น. | อ่าน 63 ครั้ง

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ 19 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 20 บ้านสันปอแตง

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:59:21 น. | อ่าน 52 ครั้ง

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดการประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลบ้านดู่ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2567

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:16:05 น. | อ่าน 30 ครั้ง

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ 10-18

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:05:08 น. | อ่าน 32 ครั้ง

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร (ครั้งที่ 2) ตามโครงการ "พัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ"

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:03:37 น. | อ่าน 32 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น