เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

การจัดการเรื่องร้องเรียน

- การจัดการเรื่องร้องเรียน

- คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ และติดตามประเมิ- คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์- ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลบ้านดู่- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น