เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาเทศบาล

- แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2556)- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)- แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ 2559-2561- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

- แผนการดำเนินงาน

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561- แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ แผนการดำเนินงาน งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ แผนการดำเนินงาน งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1- แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2- แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 1/2567
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น