เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23 เมษายน 2567 เวลา 10:30:11 น. | อ่าน 12 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2567
เมื่อ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13:49:08 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การสังเกตธนบัตรให้แก่ประชาชน
เมื่อ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13:39:37 น. | อ่าน 39 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสิทธิมนุษยชน
เมื่อ 25 มีนาคม 2567 เวลา 11:59:34 น. | อ่าน 30 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น ศรีตรังเพื่อชาวสวน
เมื่อ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09:05:12 น. | อ่าน 54 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567
เมื่อ 13 มีนาคม 2567 เวลา 14:02:01 น. | อ่าน 78 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดทำหรือการปรับปรุงทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าว
เมื่อ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09:21:17 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนภายใต้ Participation Programme สำหรับปี ค.ศ. 2024-2025
เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:59:00 น. | อ่าน 50 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าและของดีพื้นที่ตำบลดอยฮาง
เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:57:41 น. | อ่าน 60 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567
เมื่อ 31 มกราคม 2567 เวลา 09:36:29 น. | อ่าน 58 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธ์ุ JN.1
เมื่อ 30 มกราคม 2567 เวลา 09:46:08 น. | อ่าน 45 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจดแจ้งการครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 25 มกราคม 2567 เวลา 11:35:10 น. | อ่าน 50 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนโครงการ SDN FUTSAL NOL CUP 2024 inspired by thai PBS ชิงถ้วยพระราชทาน
เมื่อ 18 มกราคม 2567 เวลา 14:19:26 น. | อ่าน 80 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เมื่อ 18 มกราคม 2567 เวลา 14:00:21 น. | อ่าน 30 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของหรือผู้ใจบุญ
เมื่อ 17 มกราคม 2567 เวลา 15:37:56 น. | อ่าน 63 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
เมื่อ 05 มกราคม 2567 เวลา 10:46:05 น. | อ่าน 119 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยการโฆษณาปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชน
เมื่อ 02 มกราคม 2567 เวลา 14:27:22 น. | อ่าน 65 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 11:23:15 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าศูนย์โอทอปน้ำพุร้อนโป่งพระบาท
เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10:51:08 น. | อ่าน 61 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023
เมื่อ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09:22:08 น. | อ่าน 50 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน
เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 11:15:56 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14:47:34 น. | อ่าน 85 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14:27:20 น. | อ่าน 56 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023
เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14:02:45 น. | อ่าน 82 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ชมนิทรรศการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Chiang Rai 2023
เมื่อ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 11:23:27 น. | อ่าน 71 ครั้ง
ประสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านดู่ ฉบับที่ 24 ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2566
เมื่อ 04 ธันวาคม 2566 เวลา 15:38:29 น. | อ่าน 72 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล (Signal for Help)
เมื่อ 04 ธันวาคม 2566 เวลา 15:21:53 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการแว่นตาในราคาพอเพียงสู่ชุมชน-หมู่บ้าน
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:19:16 น. | อ่าน 40 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2566
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:14:36 น. | อ่าน 63 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจุดประทีปบ้านล้านดวง
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:32:07 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:19:09 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ก่อนห้วงประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:46:59 น. | อ่าน 47 ครั้ง
เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:56:46 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:24:58 น. | อ่าน 33 ครั้ง
แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิลปกรรม
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:19:24 น. | อ่าน 35 ครั้ง
ยกเลิกประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรฯ และประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรฯ
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:51:57 น. | อ่าน 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน และพิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดินฯ
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:06:01 น. | อ่าน 36 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:05:51 น. | อ่าน 39 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญวิ่งการกุศล ดอยอินทรีย์เทรล 2023 ครั้งที่ 1
เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:51:56 น. | อ่าน 31 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:28:41 น. | อ่าน 49 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:28:59 น. | อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:16:51 น. | อ่าน 49 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในอิสราเอล
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:23:48 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:48:30 น. | อ่าน 60 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในอิสราเอล
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:59:45 น. | อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อเตือนภัยมิจฉาชีพ
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:52:27 น. | อ่าน 57 ครั้ง
สวมใสอุปกรณ์นิรภัยขับขี่ใกล้ไกลปลอดภัยทุกการเดินทาง
เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:59:03 น. | อ่าน 60 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/ 2566
เมื่อ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09:07:57 น. | อ่าน 64 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2566
เมื่อ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14:30:56 น. | อ่าน 60 ครั้ง
เปิดโลก พบกับงานศิลปะและศิลปินระดับโลก งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13:24:44 น. | อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการ และโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ
เมื่อ 05 ตุลาคม 2566 เวลา 10:45:16 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการ และโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot)
เมื่อ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 14:24:04 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติจังหวัดเชียงราย Thailand Biennale , Chiang Rai 2023
เมื่อ 02 ตุลาคม 2566 เวลา 13:58:30 น. | อ่าน 57 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2566
เมื่อ 02 ตุลาคม 2566 เวลา 08:54:12 น. | อ่าน 53 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการจังหวัดนำร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา 14:07:52 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา 09:01:15 น. | อ่าน 54 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567
เมื่อ 27 กันยายน 2566 เวลา 08:43:43 น. | อ่าน 65 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
เมื่อ 19 กันยายน 2566 เวลา 10:13:22 น. | อ่าน 63 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 16:05:47 น. | อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) ครบจบในแอปพลิเคชั่น Biz Poral และทางรัฐ
เมื่อ 14 กันยายน 2566 เวลา 14:23:23 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566
เมื่อ 05 กันยายน 2566 เวลา 09:08:26 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566
เมื่อ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 15:53:43 น. | อ่าน 67 ครั้ง
กรมการปกครอง แจ้งเตือน ประเด็น: SMS หลอกลวง แอปพลิเคชันไทยดี ThaID และยืนยันตัวตน ห้ามกด Link ดังกล่าวเด็ดขาด!
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:35:20 น. | อ่าน 157 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:16:04 น. | อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2566
เมื่อ 09 สิงหาคม 2566 เวลา 15:39:30 น. | อ่าน 63 ครั้ง
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:11:12 น. | อ่าน 103 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2566
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:15:28 น. | อ่าน 99 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2566
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:04:28 น. | อ่าน 118 ครั้ง
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:40:06 น. | อ่าน 97 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBooK) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:13:39 น. | อ่าน 74 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566
เมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:11:53 น. | อ่าน 86 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการฝึกอบรม โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566
เมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13:31:47 น. | อ่าน 72 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08:38:03 น. | อ่าน 1543 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2566
เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14:19:50 น. | อ่าน 93 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกคนดีศรีเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566
เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 11:18:15 น. | อ่าน 297 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566
เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09:27:23 น. | อ่าน 65 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออม สำหรับมอบให้งานวันออมแห่งชาติ และโครงการประกวดแต่งเพลง ออมกับ กอช.
เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13:45:27 น. | อ่าน 83 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 11:48:26 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566
เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08:51:02 น. | อ่าน 70 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:23:00 น. | อ่าน 85 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:35:52 น. | อ่าน 104 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:32:33 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศกาลลิ้นจี่ และของดีจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:23:11 น. | อ่าน 86 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:13:47 น. | อ่าน 71 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:28:53 น. | อ่าน 78 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566
เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 09:29:26 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565
เมื่อ 11 เมษายน 2566 เวลา 08:16:02 น. | อ่าน 79 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 14:36:22 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 14:07:02 น. | อ่าน 77 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566
เมื่อ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13:42:22 น. | อ่าน 96 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตการลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10:25:31 น. | อ่าน 101 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10:33:33 น. | อ่าน 128 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:15:47 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:14:33 น. | อ่าน 84 ครั้ง
ตารางการจัดเก็บขยะ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 11:30:42 น. | อ่าน 87 ครั้ง
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ ที่ 280/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ เขต 1 และเขต 2
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 10:14:26 น. | อ่าน 128 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 10:10:35 น. | อ่าน 113 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชีวิตการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 09:21:23 น. | อ่าน 84 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการ พาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย Lot 21 จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 09:07:16 น. | อ่าน 77 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เมื่อ 07 มีนาคม 2566 เวลา 09:49:23 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566
เมื่อ 07 มีนาคม 2566 เวลา 09:47:15 น. | อ่าน 88 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566
เมื่อ 07 มีนาคม 2566 เวลา 09:34:29 น. | อ่าน 90 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้งกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง
เมื่อ 01 มีนาคม 2566 เวลา 14:09:55 น. | อ่าน 76 ครั้ง
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสถ.)
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:45:58 น. | อ่าน 251 ครั้ง
รู้เท่าทัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และการระงับเหตุไฟไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:40:34 น. | อ่าน 86 ครั้ง
ปชะชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:59:51 น. | อ่าน 83 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:56:55 น. | อ่าน 117 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:32:12 น. | อ่าน 47 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบแจ้งระดับชั้นอันตรายของไฟป่าสำหรับประเทศไทยตอนบนและพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างเพื่อสนับสนุนการจัดการและควบคุมไฟป่า
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:16:35 น. | อ่าน 78 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ห้ามการเผาที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2566
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:21:14 น. | อ่าน 86 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
เมื่อ 30 มกราคม 2566 เวลา 14:26:56 น. | อ่าน 98 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญุ่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan
เมื่อ 27 มกราคม 2566 เวลา 14:29:12 น. | อ่าน 74 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2565
เมื่อ 17 มกราคม 2566 เวลา 10:09:29 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2565
เมื่อ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00:55 น. | อ่าน 96 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:31:10 น. | อ่าน 80 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:19:14 น. | อ่าน 103 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:47:54 น. | อ่าน 111 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:44:58 น. | อ่าน 88 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:34:54 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:29:11 น. | อ่าน 81 ครั้ง
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำรงไทย
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:03:04 น. | อ่าน 107 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:27:49 น. | อ่าน 88 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:08:41 น. | อ่าน 94 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:17:45 น. | อ่าน 87 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เวลา 9.00-12.00น.
เมื่อ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14:10:46 น. | อ่าน 112 ครั้ง
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
เมื่อ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 04:23:56 น. | อ่าน 994 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
เมื่อ 20 กันยายน 2565 เวลา 13:20:54 น. | อ่าน 133 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 14 กันยายน 2565 เวลา 09:33:18 น. | อ่าน 139 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี2565
เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:04:52 น. | อ่าน 196 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงของสมาคมโรงสีข้าวไทย
เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:51:38 น. | อ่าน 153 ครั้ง
เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย พาน และท้องถิ่นอำเภอเทิง ด้วย สถ.แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.หอพัก
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:44:59 น. | อ่าน 183 ครั้ง
สรูปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:28:19 น. | อ่าน 186 ครั้ง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แจ้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15:53:08 น. | อ่าน 162 ครั้ง
เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์โอทอป น้ำพุร้อนโป่งพระบาท สามารถมายื่นคำร้อง ประสงค์จำหน่ายสินค้า ที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:35:30 น. | อ่าน 191 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:26:00 น. | อ่าน 199 ครั้ง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:10:11 น. | อ่าน 192 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30:21 น. | อ่าน 168 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:07:01 น. | อ่าน 205 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมจัดกิจกรรม งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1384 (งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 )
เมื่อ 08 เมษายน 2565 เวลา 08:52:04 น. | อ่าน 230 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จ
เมื่อ 05 เมษายน 2565 เวลา 13:34:02 น. | อ่าน 277 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 05 เมษายน 2565 เวลา 11:36:31 น. | อ่าน 217 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งข้อมูลการฉ้อโกงประชาชน
เมื่อ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10:40:11 น. | อ่าน 416 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเเนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารเเละน้ำในฤดูร้อน
เมื่อ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15:17:56 น. | อ่าน 250 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในช่วงระยะเวลาที่ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565)
เมื่อ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14:22:41 น. | อ่าน 216 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16:04:19 น. | อ่าน 188 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดย
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15:59:00 น. | อ่าน 185 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เรื่องห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
เมื่อ 09 มีนาคม 2565 เวลา 14:41:10 น. | อ่าน 201 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านดู่ได้รับคะแนนการประมินความพึงพอใจ ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:26:04 น. | อ่าน 249 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 25 มกราคม 2565 เวลา 10:31:51 น. | อ่าน 234 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 17 มกราคม 2565 เวลา 09:31:41 น. | อ่าน 231 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565
เมื่อ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10:49:16 น. | อ่าน 231 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้ด้านกฎหมาย ผ่านสื่อออนไลน์
เมื่อ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 12:00:36 น. | อ่าน 266 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:40:28 น. | อ่าน 291 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการแจ้งเตือนการป้องกันภัยไซเบอร์ / การตรวจข่าวปลอม
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:53:07 น. | อ่าน 302 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:26:52 น. | อ่าน 292 ครั้ง
ประกาศอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:43:06 น. | อ่าน 297 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิง และกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง ครั้งที่ 1 (ภาคกลางวัน)
เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16:11:31 น. | อ่าน 269 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์ความรู้ที่ 3 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10:12:57 น. | อ่าน 277 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:44:26 น. | อ่าน 313 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อวีดีทัศน์ที่ได้รับอนุญาตได้นำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่วยในราชฮาณาจักร
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:43:26 น. | อ่าน 301 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564 ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:37:34 น. | อ่าน 362 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09:49:10 น. | อ่าน 316 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติมาตราการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 05 ตุลาคม 2564 เวลา 13:20:14 น. | อ่าน 140 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อ 27 กันยายน 2564 เวลา 15:57:13 น. | อ่าน 315 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ค. 1443)
เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 12:56:54 น. | อ่าน 340 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชันซีรีส์ ชุด ชุมชนประชาธรรม
เมื่อ 06 กันยายน 2564 เวลา 10:21:40 น. | อ่าน 341 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเรียนรู้สู่การปฎิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc)
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11:21:52 น. | อ่าน 321 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด 19
เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10:39:42 น. | อ่าน 320 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14:56:48 น. | อ่าน 333 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เมื่อ 06 สิงหาคม 2564 เวลา 15:02:36 น. | อ่าน 368 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบันและการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7/2564)
เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00:38 น. | อ่าน 364 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 11:15:38 น. | อ่าน 338 ครั้ง
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอแจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง ครั้งที่ 3/2564 (ภาคกลางคืน)
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:54:59 น. | อ่าน 363 ครั้ง
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:56:08 น. | อ่าน 349 ครั้ง
26 มิถุนายน 2564 ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก
เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 11:35:50 น. | อ่าน 359 ครั้ง
ทชร.แจ้งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง สดภ.ทชร.ประจำปี 2564
เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 11:49:12 น. | อ่าน 482 ครั้ง
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของพระราชบัญญัติสำราจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:13:09 น. | อ่าน 376 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:10:10 น. | อ่าน 357 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages ของกรมอนามัย
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:07:59 น. | อ่าน 378 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:05:25 น. | อ่าน 397 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:15:12 น. | อ่าน 391 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00:19 น. | อ่าน 404 ครั้ง
ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:46:44 น. | อ่าน 371 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:11:55 น. | อ่าน 359 ครั้ง
การแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:32:16 น. | อ่าน 338 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การงดศาสนกิจและกิจกรรมเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่ 4/2564)
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:28:40 น. | อ่าน 313 ครั้ง
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยหินลาด ในท้องที่ตำบลป่างิ้ว ตำบลบ้านโป่ง และตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:42:13 น. | อ่าน 522 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:06:39 น. | อ่าน 351 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ 1442 (พ.ศ. 2564)
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:05:20 น. | อ่าน 367 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:48:26 น. | อ่าน 575 ครั้ง
ประกาศ แรงงานลาว ที่ข้ามไปทำงานอยู่ประเทศไทยแบบผิดกฎหมายและมีจุดประสงค์จะเดินทางกลับ สปป.ลาว สามารถแจ้งให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตำรวจตม.หน้าด่าน)
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:59:58 น. | อ่าน 337 ครั้ง
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลดอยลาน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:03:12 น. | อ่าน 332 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:40:59 น. | อ่าน 725 ครั้ง
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
เมื่อ 05 เมษายน 2564 เวลา 15:43:01 น. | อ่าน 404 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2564
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15:50:09 น. | อ่าน 431 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:37:19 น. | อ่าน 376 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายในรูปแบบสื่อออนไลน์ จากสำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงรายให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประชาชนทั่วไป
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:31:57 น. | อ่าน 429 ครั้ง
การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเราชนะ
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:20:29 น. | อ่าน 348 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ \"รวมพลัง ให้โลหิต ให้ชีวิต สู้วิกฤต COVID-19\" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย (หน้าโรงเรียนสามั
เมื่อ 30 มกราคม 2564 เวลา 15:41:47 น. | อ่าน 351 ครั้ง
ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
เมื่อ 28 มกราคม 2564 เวลา 15:21:55 น. | อ่าน 339 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”
เมื่อ 26 มกราคม 2564 เวลา 15:10:44 น. | อ่าน 350 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิต ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับ 1/2564))
เมื่อ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:43:00 น. | อ่าน 407 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15:43:56 น. | อ่าน 335 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15:44:37 น. | อ่าน 362 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติมาตราการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 12:58:50 น. | อ่าน 126 ครั้ง
ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563
เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:04:00 น. | อ่าน 735 ครั้ง
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณา
เมื่อ 03 มีนาคม 2563 เวลา 10:51:05 น. | อ่าน 442 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 15:18:17 น. | อ่าน 268 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น