เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการจังหวัดนำร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา 14:07:52 น. | อ่าน 5 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567
เมื่อ 27 กันยายน 2566 เวลา 08:43:43 น. | อ่าน 7 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
เมื่อ 19 กันยายน 2566 เวลา 10:13:22 น. | อ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 16:05:47 น. | อ่าน 11 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) ครบจบในแอปพลิเคชั่น Biz Poral และทางรัฐ
เมื่อ 14 กันยายน 2566 เวลา 14:23:23 น. | อ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566
เมื่อ 05 กันยายน 2566 เวลา 09:08:26 น. | อ่าน 19 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566
เมื่อ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 15:53:43 น. | อ่าน 25 ครั้ง
กรมการปกครอง แจ้งเตือน ประเด็น: SMS หลอกลวง แอปพลิเคชันไทยดี ThaID และยืนยันตัวตน ห้ามกด Link ดังกล่าวเด็ดขาด!
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:35:20 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:16:04 น. | อ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2566
เมื่อ 09 สิงหาคม 2566 เวลา 15:39:30 น. | อ่าน 25 ครั้ง
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:11:12 น. | อ่าน 56 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2566
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:15:28 น. | อ่าน 54 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2566
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:04:28 น. | อ่าน 70 ครั้ง
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:40:06 น. | อ่าน 60 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBooK) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:13:39 น. | อ่าน 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566
เมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:11:53 น. | อ่าน 49 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการฝึกอบรม โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566
เมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13:31:47 น. | อ่าน 39 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08:38:03 น. | อ่าน 1511 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2566
เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14:19:50 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกคนดีศรีเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566
เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 11:18:15 น. | อ่าน 112 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566
เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09:27:23 น. | อ่าน 29 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออม สำหรับมอบให้งานวันออมแห่งชาติ และโครงการประกวดแต่งเพลง ออมกับ กอช.
เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13:45:27 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 11:48:26 น. | อ่าน 32 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566
เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08:51:02 น. | อ่าน 30 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:23:00 น. | อ่าน 49 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:35:52 น. | อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:32:33 น. | อ่าน 36 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศกาลลิ้นจี่ และของดีจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:23:11 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:13:47 น. | อ่าน 44 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:28:53 น. | อ่าน 44 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566
เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 09:29:26 น. | อ่าน 37 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565
เมื่อ 11 เมษายน 2566 เวลา 08:16:02 น. | อ่าน 43 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 14:36:22 น. | อ่าน 36 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 14:07:02 น. | อ่าน 41 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566
เมื่อ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13:42:22 น. | อ่าน 51 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตการลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10:25:31 น. | อ่าน 60 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10:33:33 น. | อ่าน 90 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:15:47 น. | อ่าน 37 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:14:33 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ตารางการจัดเก็บขยะ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 11:30:42 น. | อ่าน 48 ครั้ง
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ ที่ 280/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ เขต 1 และเขต 2
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 10:14:26 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 10:10:35 น. | อ่าน 63 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชีวิตการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 09:21:23 น. | อ่าน 38 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการ พาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย Lot 21 จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 09:07:16 น. | อ่าน 31 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เมื่อ 07 มีนาคม 2566 เวลา 09:49:23 น. | อ่าน 40 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566
เมื่อ 07 มีนาคม 2566 เวลา 09:47:15 น. | อ่าน 57 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566
เมื่อ 07 มีนาคม 2566 เวลา 09:34:29 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้งกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง
เมื่อ 01 มีนาคม 2566 เวลา 14:09:55 น. | อ่าน 45 ครั้ง
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสถ.)
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:45:58 น. | อ่าน 215 ครั้ง
รู้เท่าทัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และการระงับเหตุไฟไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:40:34 น. | อ่าน 45 ครั้ง
ปชะชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:59:51 น. | อ่าน 47 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:56:55 น. | อ่าน 61 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:32:12 น. | อ่าน 18 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบแจ้งระดับชั้นอันตรายของไฟป่าสำหรับประเทศไทยตอนบนและพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างเพื่อสนับสนุนการจัดการและควบคุมไฟป่า
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:16:35 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ห้ามการเผาที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2566
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:21:14 น. | อ่าน 51 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
เมื่อ 30 มกราคม 2566 เวลา 14:26:56 น. | อ่าน 50 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญุ่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan
เมื่อ 27 มกราคม 2566 เวลา 14:29:12 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2565
เมื่อ 17 มกราคม 2566 เวลา 10:09:29 น. | อ่าน 49 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2565
เมื่อ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00:55 น. | อ่าน 54 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:31:10 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:19:14 น. | อ่าน 45 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:47:54 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:44:58 น. | อ่าน 50 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:34:54 น. | อ่าน 54 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:29:11 น. | อ่าน 46 ครั้ง
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำรงไทย
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:03:04 น. | อ่าน 71 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:27:49 น. | อ่าน 45 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:08:41 น. | อ่าน 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:17:45 น. | อ่าน 52 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เวลา 9.00-12.00น.
เมื่อ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14:10:46 น. | อ่าน 78 ครั้ง
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
เมื่อ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 04:23:56 น. | อ่าน 945 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
เมื่อ 20 กันยายน 2565 เวลา 13:20:54 น. | อ่าน 92 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 14 กันยายน 2565 เวลา 09:33:18 น. | อ่าน 103 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี2565
เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:04:52 น. | อ่าน 162 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงของสมาคมโรงสีข้าวไทย
เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:51:38 น. | อ่าน 115 ครั้ง
เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย พาน และท้องถิ่นอำเภอเทิง ด้วย สถ.แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.หอพัก
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:44:59 น. | อ่าน 139 ครั้ง
สรูปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:28:19 น. | อ่าน 142 ครั้ง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แจ้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15:53:08 น. | อ่าน 119 ครั้ง
เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์โอทอป น้ำพุร้อนโป่งพระบาท สามารถมายื่นคำร้อง ประสงค์จำหน่ายสินค้า ที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:35:30 น. | อ่าน 151 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:26:00 น. | อ่าน 142 ครั้ง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:10:11 น. | อ่าน 152 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30:21 น. | อ่าน 128 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:07:01 น. | อ่าน 154 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมจัดกิจกรรม งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1384 (งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 )
เมื่อ 08 เมษายน 2565 เวลา 08:52:04 น. | อ่าน 179 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จ
เมื่อ 05 เมษายน 2565 เวลา 13:34:02 น. | อ่าน 223 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 05 เมษายน 2565 เวลา 11:36:31 น. | อ่าน 179 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งข้อมูลการฉ้อโกงประชาชน
เมื่อ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10:40:11 น. | อ่าน 303 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเเนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารเเละน้ำในฤดูร้อน
เมื่อ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15:17:56 น. | อ่าน 198 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในช่วงระยะเวลาที่ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565)
เมื่อ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14:22:41 น. | อ่าน 172 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16:04:19 น. | อ่าน 154 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดย
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15:59:00 น. | อ่าน 147 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เรื่องห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
เมื่อ 09 มีนาคม 2565 เวลา 14:41:10 น. | อ่าน 163 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านดู่ได้รับคะแนนการประมินความพึงพอใจ ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:26:04 น. | อ่าน 196 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 25 มกราคม 2565 เวลา 10:31:51 น. | อ่าน 195 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 17 มกราคม 2565 เวลา 09:31:41 น. | อ่าน 190 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565
เมื่อ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10:49:16 น. | อ่าน 194 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้ด้านกฎหมาย ผ่านสื่อออนไลน์
เมื่อ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 12:00:36 น. | อ่าน 217 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:40:28 น. | อ่าน 236 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการแจ้งเตือนการป้องกันภัยไซเบอร์ / การตรวจข่าวปลอม
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:53:07 น. | อ่าน 250 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:26:52 น. | อ่าน 247 ครั้ง
ประกาศอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:43:06 น. | อ่าน 250 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิง และกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง ครั้งที่ 1 (ภาคกลางวัน)
เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16:11:31 น. | อ่าน 224 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์ความรู้ที่ 3 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10:12:57 น. | อ่าน 239 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:44:26 น. | อ่าน 261 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อวีดีทัศน์ที่ได้รับอนุญาตได้นำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่วยในราชฮาณาจักร
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:43:26 น. | อ่าน 255 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564 ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:37:34 น. | อ่าน 311 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09:49:10 น. | อ่าน 257 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติมาตราการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 05 ตุลาคม 2564 เวลา 13:20:14 น. | อ่าน 95 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อ 27 กันยายน 2564 เวลา 15:57:13 น. | อ่าน 272 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ค. 1443)
เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 12:56:54 น. | อ่าน 294 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชันซีรีส์ ชุด ชุมชนประชาธรรม
เมื่อ 06 กันยายน 2564 เวลา 10:21:40 น. | อ่าน 294 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเรียนรู้สู่การปฎิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc)
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11:21:52 น. | อ่าน 278 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด 19
เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10:39:42 น. | อ่าน 276 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14:56:48 น. | อ่าน 289 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เมื่อ 06 สิงหาคม 2564 เวลา 15:02:36 น. | อ่าน 317 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบันและการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7/2564)
เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00:38 น. | อ่าน 317 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 11:15:38 น. | อ่าน 296 ครั้ง
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอแจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง ครั้งที่ 3/2564 (ภาคกลางคืน)
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:54:59 น. | อ่าน 308 ครั้ง
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:56:08 น. | อ่าน 301 ครั้ง
26 มิถุนายน 2564 ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก
เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 11:35:50 น. | อ่าน 307 ครั้ง
ทชร.แจ้งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง สดภ.ทชร.ประจำปี 2564
เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 11:49:12 น. | อ่าน 408 ครั้ง
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของพระราชบัญญัติสำราจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:13:09 น. | อ่าน 329 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:10:10 น. | อ่าน 314 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages ของกรมอนามัย
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:07:59 น. | อ่าน 337 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:05:25 น. | อ่าน 351 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:15:12 น. | อ่าน 342 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00:19 น. | อ่าน 357 ครั้ง
ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:46:44 น. | อ่าน 325 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:11:55 น. | อ่าน 320 ครั้ง
การแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:32:16 น. | อ่าน 289 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การงดศาสนกิจและกิจกรรมเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่ 4/2564)
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:28:40 น. | อ่าน 273 ครั้ง
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยหินลาด ในท้องที่ตำบลป่างิ้ว ตำบลบ้านโป่ง และตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:42:13 น. | อ่าน 429 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:06:39 น. | อ่าน 308 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ 1442 (พ.ศ. 2564)
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:05:20 น. | อ่าน 323 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:48:26 น. | อ่าน 484 ครั้ง
ประกาศ แรงงานลาว ที่ข้ามไปทำงานอยู่ประเทศไทยแบบผิดกฎหมายและมีจุดประสงค์จะเดินทางกลับ สปป.ลาว สามารถแจ้งให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตำรวจตม.หน้าด่าน)
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:59:58 น. | อ่าน 300 ครั้ง
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลดอยลาน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:03:12 น. | อ่าน 291 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:40:59 น. | อ่าน 621 ครั้ง
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
เมื่อ 05 เมษายน 2564 เวลา 15:43:01 น. | อ่าน 353 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2564
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15:50:09 น. | อ่าน 386 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:37:19 น. | อ่าน 335 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายในรูปแบบสื่อออนไลน์ จากสำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงรายให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประชาชนทั่วไป
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:31:57 น. | อ่าน 369 ครั้ง
การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเราชนะ
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:20:29 น. | อ่าน 296 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ \"รวมพลัง ให้โลหิต ให้ชีวิต สู้วิกฤต COVID-19\" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย (หน้าโรงเรียนสามั
เมื่อ 30 มกราคม 2564 เวลา 15:41:47 น. | อ่าน 298 ครั้ง
ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
เมื่อ 28 มกราคม 2564 เวลา 15:21:55 น. | อ่าน 294 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”
เมื่อ 26 มกราคม 2564 เวลา 15:10:44 น. | อ่าน 289 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิต ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับ 1/2564))
เมื่อ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:43:00 น. | อ่าน 353 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15:43:56 น. | อ่าน 288 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15:44:37 น. | อ่าน 299 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติมาตราการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 12:58:50 น. | อ่าน 94 ครั้ง
ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563
เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:04:00 น. | อ่าน 566 ครั้ง
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณา
เมื่อ 03 มีนาคม 2563 เวลา 10:51:05 น. | อ่าน 353 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 15:18:17 น. | อ่าน 233 ครั้ง
© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น