เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:19:09 น. เปิดอ่าน 45 ครั้ง

การจุดและปล่อยหรือการกระทำการอันใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงขึ้นสู่อากาศซึ่งเป็นการ รบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 59/1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนภายใต้ Participation Programme สำหรับปี ค.ศ. 2024-2025

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 06/02/2567 | อ่าน 30 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าและของดีพื้นที่ตำบลดอยฮาง

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 05/02/2567 | อ่าน 27 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 31/01/2567 | อ่าน 33 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธ์ุ JN.1

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 30/01/2567 | อ่าน 31 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจดแจ้งการครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 25/01/2567 | อ่าน 31 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น