เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

การป้องกันการทุจริต

- การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน- ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. พ.ศ.2564 - 31 มี.ค. พ.ศ.2565)- ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) - รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม “ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส”- ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. พ.ศ.2565 - 31 มี.ค. พ.ศ.2566)- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

- มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น