เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย พาน และท้องถิ่นอำเภอเทิง ด้วย สถ.แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.หอพัก

เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:44:59 น. เปิดอ่าน 200 ครั้ง

เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย พาน และท้องถิ่นอำเภอเทิง ด้วย สถ.แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.ค.2565 จึงขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ในพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการหอพัก ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้จัดการหอพักในพื้นที่ เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวผ่านทางเฟสบุ๊ก(Facebook Fanpage) กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ท่ี 22 ก.ค.2565 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ส่งมาท้ายนี้

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น