เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการวัน อปพร. 22 มีนาคม ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13:35:28 น. | อ่าน 195 ครั้ง

วันที่ 19 มีนาคม 2565 นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วยรองนายกฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการรณรงค์และป้องกันหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2565 โดยจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟพื้นที่หมู่ 13

เมื่อ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14:46:00 น. | อ่าน 220 ครั้ง

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายพิทยุตฆ์ แก้วประภา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประเพณีนมัสการและทรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565

เมื่อ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10:48:58 น. | อ่าน 343 ครั้ง

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการฝึกอบรม 7- 11 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 5 วัน

เมื่อ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09:44:53 น. | อ่าน 268 ครั้ง

โครงการอบรมทำข้าวแต๋น โดยกลุ่มผู้สูงอายุบ้านดู่ หมู่ 3 ณ ที่ทำการกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่ที่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:11:46 น. | อ่าน 47 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ เนื่องจากฝนตกหนักที่ผ่านมาทำให้มีต้นไม้ล้ม เสาไฟฟ้าหักโค่น

เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 13:05:11 น. | อ่าน 464 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบ้านดู่จากกรณีฝนตกหนัก ในพื้นที่หมู่ที่ 4,6,11 ต.บ้านดู่

เมื่อ 07 กันยายน 2564 เวลา 12:37:31 น. | อ่าน 619 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่างได้ดำเนินการสำรวจน้ำจากกรณีฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่และให้ความช่วยเหลือโดยการระบายน้ำ การเอาวัสดุขวางทางน้ำออก ณ หมู่ที่ 6 ,8, 11 ตำบลบ้านดู่

เมื่อ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 12:22:08 น. | อ่าน 273 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการสำรวจน้ำจากกรณีฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่และให้ความช่วยเหลือโดยเอาวัสดุขวางทางน้ำออก

เมื่อ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 12:16:59 น. | อ่าน 257 ครั้ง

งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฯ ประจำปี 2564

เมื่อ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14:42:36 น. | อ่าน 276 ครั้ง

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมให้ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธภาพ

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:10:07 น. | อ่าน 364 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมสินค้ากลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 โดยจัดพื้นที่ในตลาดสดเทศบาลเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:42:21 น. | อ่าน 314 ครั้ง

สถาบันการศึกษาส่งมอบข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านดู่ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เพื่อให้เทศบาลฯ ได้นำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:38:17 น. | อ่าน 301 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบเหตุอุทกภัยพื้นที่น้ำท่วมบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากพายุ

เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14:51:47 น. | อ่าน 320 ครั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมมอบสิ่งของในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ \"มีแล้วแบ่งปัน\" วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ใน

เมื่อ 02 มิถุนายน 2564 เวลา 15:19:48 น. | อ่าน 308 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น