เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ภาพกิจกรรม

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล วันที่ 15 เมษายน 2564 ได้ร่วมสนับสนุนรถระบบโฟมดับเพลิงเหตุรถน้ำมันพลิกคว่ำ ต. สันทราย

เมื่อ 15 เมษายน 2564 เวลา 16:13:25 น. | อ่าน 501 ครั้ง

จุดตรวจบูรณาการเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกในการขับขี่ ในวันที่ 10 -16 เมษายน 2564 ณ หน้าโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎรพัฒนาคาร)

เมื่อ 11 เมษายน 2564 เวลา 19:03:26 น. | อ่าน 404 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 22 มีนาคม 2564

เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 18:55:14 น. | อ่าน 941 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เริ่มปฏิบัติการสร้างความชื้นลดฝุ่นละออง โดยออกฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อลดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน บริเวณสำนักงานเทศบาลและในพื้นที่ตำบล

เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 15:42:15 น. | อ่าน 447 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิต ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย กับอบจ.เชียงราย ณ หมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดู่

เมื่อ 08 มีนาคม 2564 เวลา 15:39:39 น. | อ่าน 383 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้กองไม้หลังวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดู่ เพื่อป้องกันการลุกลามเข้ากุฏิเจ้าอาวาส

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:32:23 น. | อ่าน 339 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00:00 น. | อ่าน 463 ครั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ร่วมประชุมพร้อมกลุ่มผู้สูงอายุ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการ ระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ผ

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:21:22 น. | อ่าน 386 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มจึงออกปฏิบัติงานช่วยเหลือชุมชนบริเวณวัดดอยพระบาท เจ้าหน้าที่ได้ทำการตัดกิ่งไม้ใหญ่ที่พาดบนถนนเพื่อให้สัญจรได้สะดวก

เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:17:16 น. | อ่าน 322 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ออกบริการสาธารณะประโยชน์และการบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือกรณีต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเรือนประชาชน บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 15 ตำบลบ้านดู่

เมื่อ 31 มกราคม 2564 เวลา 15:11:54 น. | อ่าน 339 ครั้ง

ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการอำเภอยิ้ม. ..เคลื่อนที่ วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่

เมื่อ 27 มกราคม 2564 เวลา 14:56:34 น. | อ่าน 428 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

เมื่อ 04 มกราคม 2564 เวลา 14:36:10 น. | อ่าน 329 ครั้ง

การตั้งจุดตรวจร่วมและหน่วยบริการประชาชน (ด่านชุมชน)

เมื่อ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 14:46:45 น. | อ่าน 329 ครั้ง

\" การตั้งจุดตรวจร่วมและหน่วยบริการประชาชน (ด่านชุมชน) \"

เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 14:41:58 น. | อ่าน 335 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14:25:16 น. | อ่าน 480 ครั้ง

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น